Правила и Общи Условия

1. ПРЕДМЕТ

 

„РОНТ  " ЕООД притежава и оперира този Уебсайт. Настоящите правила и условия („Правила и Общи Условия") уреждат отношенията ви с www.rontbg.com ("Уебсайт"). Достъп до и използване на този Уебсайт и продуктите и услугите, достъпни чрез този Уебсайт (наричани общо "Услуги/те"), са предмет на следните срокове, условия и известия ("Условия за ползване").

 

Чрез използване на Услугите, вие се съгласявате с всички Условия за ползване, които могат да бъдат променяни от нас от време на време. Можете да проверявате тази страница редовно, за евентуални промени, които сме направили с Условията за ползване на услугата.

 

Ние си запазваме правото по свое усмотрение по всяко време и без предизвестие да променяме, премахваме или променяме услуги и / или всяка страница на този Уебсайт. Ние не носим отговорност, ако по някаква причина този Уебсайт не е на разположение по всяко време, или за всеки период. От време на време, ние може да ограничим достъпа до някои части или на целия този Уебсайт.

 

 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛ / ДОСТАВЧИК

 

Договорът за покупка е сключен с:

„ РОНТ  " ЕООД, търговско  дружество, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул.Момин кладенец 5.

 

Тел.: 0888 327 605 / 0887372270

Е- мейл адрес: office@rontbg.com

 

(„ РОНТ  " ЕООД наричано по-нататък  „Дружеството", "Ние" или „Нас"),

 

 

 

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Нашата политика за поверителност, която определя как ще използваме вашата информация, може да бъде намерена на линка „Поверителност" (в долнчта част на всяка страница). Чрез използването на този Уебсайт, Вие се съгласявате с обработката, описана в него и гарантирате, че всички данни, предоставени от Вас са точни.

 

 

 

4. ИНТЕЛЕКТУАЛНО СОБСТВЕНОСТ, СОФТУЕР И СЪДЪРЖАНИЕ

 

Правата на интелектуална собственост в цеeлия софтуер и съдържание (вкл. фотографски изображения) са достъпни за вас на или чрез този Уебсайт остава собственост на www.rontbg.com , или лицензодателите и са защитени от закони и договори за авторски права по целия свят. Всички тези права са запазени от www.rontbg.com  и неговите лицензодатели. Имате право да съхранявате, печатите и представяте съдържанието предоставено единствено за ваша лична употреба. Нямате право да: публикувате, манипулирате, разпространявате или по друг начин възпроизвеждате, във всякакъв формат, която и да е  част от съдържанието или копия на съдържанието предоставено за вас или което е представено на този Уебсайт, нито можете да използвате всякакво такова съдържание във връзка с всеки бизнес или търговско предприятие.

 

 

 

5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

 

Чрез подаване на поръчка, Вие предлагате да закупите продукт от този Уебсайт и при спазване на следните правила и условия. Всички поръчки са в зависимост от наличностите и потвърждение на цената на поръчката.

 

Времето за изпращане може да варира в зависимост от наличност и куриерски закъснения или форсмажорни обстоятелства, за които ние не носим отговорност.

 

За  да сключите Договор с www.rontbg.com  трябва да имате навършени 18 години. www.rontbg.com  си запазва правото да откаже всяко искане, направено от вас. Ако вашата поръчка е приета, ние ще Ви информираме по имейл и/или телефон.

 

При заявяване на поръчка вие потвърждавате, че цялата информация, която ни предоставяте е вярна и точна, и в допълнение,  в случай че плащате с кредитна/дебитна банкова карта, Вие сте упълномощен картодържател да напрвавите поръчката си и че са налице достатъчно средства в нея за покриване на разходите на стоките.

 

 

 

6. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

1. Представянето на продуктите в нашия онлайн магазин е покана за покупка и не е правно обвързващо предложение.

2. С натискането на бутона ("Купи сега"), Вие подавате обвързваща оферта за сключване на Договор за покупка.

3. Приемането на вашата оферта от нас се извършва чрез изпращане на поръчаната стока. Потвърждение на поръчката чрез автоматично генерирания e-мейл не представлява приемане на офертата, а само документи, че поръчката е били получени от нас. Ако по време на обработката на вашата поръчка ние констатираме, че поръчаните продукти не са налични, ще бъдете уведомени по електронна поща, или по телефон. Ако не можем да се свържем с вас ние ще приемем поръчката като отменена. Ако анулирате и вече сте платили за стоката, ще получите пълно възстановяване на сумата.

 

 

 

7. ЦЕНА НА ПОРЪЧКА/ПОКУПКА И РАЗХОДИ

 

1. Всички цени на Стоки в сайта са в български лева, включват ДДС и не включват разходи за доставка (освен ако друго не е обозначено) и евентуални административни разходи; такива допълнителни разходи са ясно обозначени, където е приложимо и са включени в "общи разходи".

2. Стойността на договора е текущата цена на Поръчката в момента, когато Поръчката е направена в сайта.

2. Дружеството не е обвързано от условията на офертата си, в случай че има някаква печатна, печатно набрана или грешка в програмирането на този уебсайт.

 

 

 

8. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ   

 

В заявката за поръчка на стока Вие указвате един от следващите избран от Вас начин на плащане:

 

1. „Наложен платеж" (COD)  - Обявената стойност на наложения платеж (цената, която следва да заплатите за закупената стока) се заплаща от Вас на куриера при доставката на пратката, заедно със стойността на куриерската услуга и наложения платеж.

2. Кредитна/Дебитна карта: Можете да заплатите със следните банкови карти: MasterCard, Visa, Maestro. Използвайки кредитната си карта, данните, които предоставяте остават защитени на най-високо ниво, тъй като информацията е SSL-криптирана. Поoлучените данни  при плащане с кредитни или дебитни карти, не се съхранява от нас. Плащанията се обработват от трета страна, сертифицирана компания, гарантираща личните ви данни.

3. С плащане от наличността във виртуалния портфейл.

 

 

 

9. ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК /Gift Certificates/

 

Подарени ваучери могат да бъдат изплатени само чрез покупки, направени от този сайт, и не подлежат на обратно изкупуване срещу парични средства. Неизползваният баланс ще бъде поставен в профила на получателя като подарен ваучер и не може да се прехвърля. Ако поръчката надвишава сумата на ваучера, трябва да се доплати за баланса. В случай че кода на подарен ваучер е нефункционален, единственото обезщетение, и наша отговорност, ще бъде замяната на такъв ваучер.

 

При упражняването на правото на отказ или друг обрат на договора за продажба, ваучера или неизползваният им баланс няма да бъдат възстановени в брой. За неизползваният баланс ние издаваме нов ваучер.

 

 

 

10. ЗАПАЗВАНЕ/ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

1. Дружеството ще запази собствеността по отношение на всички стоки, които трябва бъдат доставени докато Вие не сте изпълнили всички задължения включително, без ограничение, задължения за плащане, които са били или които ще бъдат доставени в съответствие с приложимия Договор.

2. Собствеността на Стоките ще Ви бъде прехвърлена след извършване на плащането от Ваша страна, по един от следните начина:

        - след извършване на плащането чрез "Наложен Платеж", съгласно чл. 8 т.1;

        - след потвърдено извършено плащане чрез креeдитна или дебитна карта, съгласно чл. 8 т.2  и след предаването им на куриера;

 

Предаването на Стоката ще се удостоверява с Вашия подпис на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

 

 

11. ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА

 

Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

 

АНУЛИРАНЕ

 

Вие имате право да се откажете от Договора, в срок от четиринадесет дни считано от доставката и, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина. В такъв случай Вие сте отговорен само за директните разходи по връщането на Стоката. Срокът за отказ е четиринадесет дни от датата и от момента на физическо притежание на продукта, към която вие или трета страна, посочена от вас, различна от превозвача го има. За да упражните правото си, Вие трябва да  представите декларация, със свободно написан текст (напр. като изпращане по пощата или имейл) за решението си да се откажете от договора. Можете да го направите чрез приложения формуляр за отказ при доставката на вашата поръчка, но който не е заaдължителен. За да спазите срока за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняване на оттеглянето преди изтичането на срока за отказ.

 

Стоките трябва да бъдат изпратени на адрес:

РОНТ  ЕООД

гр. София, ул.Свети Наум №7

 

За анулиране чрез електронна поща, отказът трябва да бъде изпратен на:

Email: office@rontbg.com

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОТКАЗА

 

Ако се откажете от този договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително, ако е приложимо разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас освен разходите по връщане на стоката, които са за сметка на клиента. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адреса на стопанска дейност на „ РОНТ  " ЕООД ул.Свети Наум №7, в гр. София, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

 

АНУЛИРАНЕ ОТ ВАС, КОГАТО ПРОДУКТЪТ НЕ Е ДЕФЕКТЕН / ПОВРЕДЕН В РАМКИТЕ НА 14 ДНИ СЛЕД ДОСТАВКАТА

 

При спазване на останалата част на настоящия член и независимо от другите Ви права за връщане на дефектни/повредени стоки и правото Ви на отказ, може да анулирате договора и да върнете всеки доставен продукт без да посочвате причина, ако не сте доволни от него, при условие, че сте ни уведомили писмено в рамките на 14 дни от доставката на стоката. Освен това,  е разрешено да се откажете от договора по този член  3, само ако изпратите продукта обратно в оригиналната му вид и сте го пробвали по начин, сравним с пробване по обичайния начин в магазин и продуктът неизползван, чист, в оригинална опаковка/кутия и с етикети. Известието трябва да бъде изпратено в писмен вид или по друг траен носител, до:

 

РОНТ   ЕООД


Изработен от Digital Assets
RontBG © 2024